715-877-3334 | Mon 9-4pm, Tues-Thurs 10–6pm, Fri 9–4pm, Sat 9– 12pm, Sun Closed

Closed; Friday, December 23, Saturday, December 24, Monday, December 26

Open; Tuesday, December 27, Wednesday, December 28, Thursday, December 29, Friday, December 30.

Closed; Saturday, December 31, Monday, January 2